logo

WAREZ

Mida WAREZ tähendab?

WAREZ tähendab 'piraattarkvara'.

Põhipunktide kokkuvõte

Piraattarkvara on kõige levinum määratlus WAREZ Snapchatis, WhatsAppis, Facebookis, Twitteris, Instagramis ja TikTokis.
WAREZ
Definitsioon:Piraattarkvara
Tüüp:Slängisõna (žargoon)
Arvatavus:
2: Üsna lihtne ära arvata
Tavalised kasutajad:
Täiskasvanud ja teismelised

Tekstis kasutatud WAREZi näide

WAREZ